Udfyld formularen og så kontakter vi dig med et tilbud


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  da_DK

  Årsresultat 2018


  People’s Business, moderne teknologi og en trimmet platform er stadig nøgleordene for ambitiøse FREJA

   

  Transport- og logistikvirksomheden FREJA Transport & Logistics Holding A/S kommer ud med et tilfredsstillende men ikke prangende resultat for 2018. Igen er det datterselskaberne i Norge og Finland, der leverer resultater over markedsniveau. I 2018 skuffer det svenske selskab atter. 2018 var år ét efter overtagelsen af Transcargo, hvilket har medført en del integrationsomkostninger. Den danske del af Transcargo er 100% implementeret og fusioneret med det danske FREJA, og resultatet i datterselskabet i Danmark lever op til årets forventninger. I 2019 er fokus rettet mod det polske selskab, hvor trucking delen er separeret i eget selskab, og der er igangsat opførelsen af et total nyt hub på en 75.000 m2 store grund i Szczecin. Ambitionerne er, at det nye center skal stå klar 1. maj 2020, og at det polske selskab overgår til FREJAs it-platform i løbet af 3. kvartal 2019. Udviklingen i koncernen og årets integration er forløbet iht. planen, så der er god grund til fortsat vækst og optimisme.

   

  FREJA koncernen fortsætter den stabile udvikling og indtjeningen for 2018

  FREJA Transport & Logistics Holding A/S rapporterer om en vækst i omsætningen fra 2017 til 2018 på 22,5%. Den samlede omsætning i 2018 lander på i alt DKK 3,12 mia.

   

  EBIT udgør DKK 51,4 mio. i 2018 mod DKK 41,6 mio. i 2017. Årets resultat før skat udgør DKK 38,0 mio. i 2018 mod DKK 59,4 mio. i 2017. Resultatet for 2017 var påvirket positivt af engangsindtægter, og 2018 er påvirket negativt af handels- og integrationsomkostninger i forbindelse med købet af Transcargo.

   

  Koncernens egenkapital er vokset fra DKK 252,2 mio. i 2017 til DKK 285,5 mio. i 2018. Soliditetsgraden falder fra 37,2% til 29,6% ultimo 2018. Udviklingen i Danmark, herunder en kontrolleret integration med Transcargos tidligere danske aktiviteter, har været positiv med en øget indtjening som resultat. I Norge er der åbnet nyt kontor i Ålesund, og generelt er udviklingen i datterselskaberne i Norge og Finland meget positive.

   

  Sverige lever fremdeles ikke op til forventningerne i 2018. Den fortsatte negative trend har primo 2019 medført et nyt ledelsesskifte samtidig med, at der er tilført management fra Danmark. Segmentet Air & Sea er blev styrket med tilførsel af ressourcer, ligesom der er investeret i en stærkere salgsorganisation. Det svenske selskab budgetterer fortsat med underskud i 2019, og der er fra moderselskabet tilført den nødvendige styrkelse af kapitalen.

   

  Det nyligt tilkøbte selskab i Polen har vist en flot udvikling, og potentialet for fortsat vækst er enormt. Kina har ligeledes haft en flot udvikling i såvel omsætning som indtjening – en udvikling der ser ud til at fortsætte i 2019.

   

  Trods massive investeringer i ny teknologi er transport fortsat People’s Business

  Gennem mere end 10 år har FREJA investeret massivt i it-platformen, og 2018 er ingen undtagelse. Vi investerer dels for at optimere vores egen forretning, dels for at gøre os konkurrencedygtige, men også for at sikre fordele for vores kunder i deres værdikæde. Vi har lanceret MyFREJA til stor glæde for vores kunder, og vi medvirker i et forskningsprojekt omkring udveksling af data med kunder og leverandører. Vi forventer, at slutproduktet vil give betydelige økonomiske fordele for alle parter og dermed være med til at løfte den danske transportbranche.

   

  ”Vores fokus er fortsat at udvikle de langsigtede relationer med såvel kunder som leverandører. Trods vores store fokus på effektiviseringer, så er vi også bevidste om, at mennesket fortsat er den vigtigste ressource i samarbejdet - transport er People’s Business. Nøgleordene for os i samarbejdet er åbenhed, tillid og troværdighed. Vi har altid drevet vores virksomhed ud fra stærke værdier. Vi arbejder dagligt for at gøre en forskel for vores kunder og sikre, at vi sammen bliver en lille smule bedre dag for dag”, udtaler Jørgen Hansen, stifter og bestyrelsesformand i FREJA koncernen.

   

  Parathed, ydmyghed og fortsatte ambitioner præger dagsordenen i den altid sultne jyske virksomhed

  ”Et fornuftigt årsresultat for 2018, men vi er både parate og har ambitionerne til at vise, at vi kan gøre det bedre. I 2018 har det været udnyttelse af de nye teknologier og integrationen af Transcargo, der har haft vores fokus. I år er det især vores nye positionering på det polske marked, sammen med genopretningen af det svenske selskab, der vil få størst fokus - uden at det dog må gå ud over vores udvikling i Kina, Norge og Finland. Udviklingen i første kvartal 2019 viser, at vi er på rette vej. Vi har platformen og er klar til at høste frugterne af de senere års massive investeringer. Og skulle der være yderligere konsolideringsmuligheder, er vi også klar til at ”kigge” på det”, slutter Jørgen Hansen.