Udfyld formularen og så kontakter vi dig med et tilbud


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  da_DK

  COVID-19


  Link til oversigt over kontaktpersoner - klik her

  Update Tyskland 18.03.21

  Indrejserestriktioner fra Tjekkiet, Tirol i Østrig samt Moselle i Frankrig er forlænget til 31. marts 2021.


  Update Tyskland 04.03.21

  Indrejserestriktioner fra Tjekkiet og Tirol/Østrig til Tyskland er forlænget til 17. marts 2021.


  Update Tyskland 01.03.21 

  Pr. 2. marts 2021 tilføjer Tyskland området Moselle i Frankrig til listen over særlige områder. Det betyder, at personer (og hermed godstransport chauffører), som har været i området inden for de seneste 10 dage, skal fremvise en negativ coronatest ved indrejse i Tyskland.


  Update Tyskland og følgerne i EU generelt 23.02.2021

  De skærpede indrejsekrav, som også gælder for transitkørsler, medfører FREJA betydelige ekstraomkostninger. Vi ser os derfor nødsaget til at pålægge de berørte transporter et Covid-19 gebyr. Læs mere [klik her]


  Update Tyskland 16.02.2021

  Vi oplever i øjeblikket væsentlige forsinkelser i forhold til transporter til, fra eller gennem Tyskland grundet det nye tysk krav om fremvisning af en negativ Covid-19 test, som er maks 48 timer gammel. Vi opfordrer vores kunder til at holde sig i kontakt med deres kontaktperson hos FREJA.


  Update Tyskland 15.02.2021

  Nye restriktioner kræver, at hvis man som indrejsende til Tyskland forinden har opholdt sig i Tjekkiet, Slovakiet eller delstaten Tirol inden for de seneste 10 dage, skal man ved indrejse til Tyskland kunne fremvise en negativ Covid 19 test for at komme ind i landet.


  Update UK 08.01.2021

  Vi oplever i øjeblikket driftsforstyrrelser på trafikken fra UK til DK. Årsagen er en kombination af Brexit og Covid-19. Særligt udfordrende er det at få forsendelserne toldbehandlet. Grundet Covid-19 lock-down oplever vi, at toldvæsnet ikke kan opfylde de nødvendige garantistillelser i forbindelse med udstedelse af T-dokumenter.

  Speditionsbranchen har søgt om at hæve garantierne, men toldvæsenet har end ikke behandlet ansøgninger, som er indgivet for flere måneder siden.

  Vi beklager ulejligheden, som er uden for FREJAs kontrol, og vi opfordrer dig til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos FREJA for flere oplysninger.


  Update UK 20.12.2020

  Grænsen til og fra UK er midlertidig lukket for rejsende inklusive lastbilchauffører pga. fundet af en ny Covid-19 variant. Det vil desværre betyde væsentlige forsinkelser for godstransporten


  Update Holland & Tyskland 15.12.2020

  Holland har udmeldt en lockdown den 15. december 2020 til og med den 19. januar 2021, og Tyskland har udmeldt en lockdown den 16. december 2020 til og med den 10. januar 2021.

  Grundet disse lockdowns beder vi vore kunder afklare og sikre, at kunder/leverandører i Holland og Tyskland har åbent for varemodtagelse/-afsendelse, inden FREJA igangsætter enten afhentning eller levering.

  Prisaftaler er indtil videre gældende, i det omfang normal levering og afhentning kan gennemføres, og så længe distributionssystemer fungerer upåvirket af lockdown.

  Det er umiddelbart kun essentielle virksomheder, der har tilladelse til at holde åbent som normalt i lockdown perioden i Holland og Tyskland. Eksempler på virksomheder, der holder åbent er supermarkeder, dagligvarerbutikker, transport- og logistik virksomheder, apoteker, optikere, læge- og sundhedsvæsenet mv.

  Såfremt FREJA vil opleve uregelmæssigheder på allerede bookede eller igangværende forsendelser, som ikke kan afhentes eller leveres som planlagt, ser vi os desværre nødsaget til at fakturere eventuelle meromkostninger til vore kunder.


  Update Grækenland 09.11.2020

  Den 7. november har Grækenland indført nye restriktioner i stil med dem vi så i foråret 2020.

  Store dele af detailhandlen samt restaurationsbranchen er lukket ned, og udgangsforbuddet er blevet genindført. Disse restriktioner varer i første omgang tre uger fra den 07.11.2020.

  FREJA følge situationen nøje, og spørgsmål kan rettes til din sædvanlige kontaktperson.


  Update Storbritannien 08.11.2020

  Godstransporten er nu påvirket at det indrejseforbud, Storbritannien har indført fra Danmark. Chauffører, som ikke er bosiddende i Storbritannien, og som har været i Danmark de sidste 14 dage, kan ikke rejse ind i Storbritannien. Personer bosiddende i Storbritannien, herunder chauffører, som har været i Danmark de sidste 14 dage, kan indrejse, men skal gå i selvisolation.

  Derudover vil passagerskibe samt skibe med ledsaget gods, der ankommer direkte fra Danmark ikke længere kunne få lov til lægge til i britiske havne. De britiske myndigheder har den 8. november 2020 meddelt, at tidligere undtagelse i indrejserestriktionerne for godschauffører ikke længere er gældende.

  Dette vil desværre medføre driftsforstyrrelser, og der kan opstå ekstra omkostninger i forbindelse med afviklingen af transporter til og fra Storbritannien.


  Update Danmark 06.11.2020

  Regeringen har i dag meldt nye tiltag ud for syv nordjyske kommuner. Tiltagene omfatter en række anbefalinger om at begrænse færdslen til og fra kommunerne. Disse tiltag er også rettet mod godstransporterhvervet og gælder foreløbigt til og med 3. december 2020. De syv kommuner, som tiltagene er rettet imod, er Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø.

  Godstransport betragtes som udgangspunkt som en kritisk funktion, og transport af gods til og fra og gennem de syv omfattede kommuner er derfor fortsat muligt. Godschauffører med bopæl i de syv kommuner betragtes ikke som havende en ”kritisk funktion”, foreløbigt frem til og med 3. december 2020. Det er myndighedernes indstilling, at for at undgå smittespredning fra kommunerne bør chauffører og transportarbejdere, der bor i de berørte kommuner, ikke udføre arbejde uden for de berørte kommuner. De kan dog godt udføre transport mellem de berørte kommuner.

  Øvrige chauffører med bopæl uden for kommunerne kan godt køre gods ind og ud af kommunerne, men bør ikke opholde sig i længere tid i kommunerne. Hvad angår andet personale end chauffører, opfordres alle arbejdspladser i de berørte kommuner kraftigt til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner. Arbejdspladser uden for de pågældende kommuner opfordres til at sende alle ansatte med bopæl i de pågældende kommuner hjem, hvis de ikke varetager kritiske funktioner.


  Update Frankrig, Spanien og Portugal 30.10.2020

  Pr. dags dato indfører Frankrig nye restriktioner i stil med dem vi så i foråret 2020.

  Store dele af detailhandlen samt restaurationsbranchen lukker, og udgangsforbuddet bliver genindført. Disse restriktioner varer i første omgang til 1. december.

  I Spanien og Portugal melder man ligeledes om snarlige nationale restriktioner i stil med dem, vi ser i Frankrig.

  FREJA følge situationen nøje, og spørgsmål kan rettes til din sædvanlige kontaktperson.


  Update færgeruter Norge 22.10.2020

  Fjord Line reducerer færgetrafikken mellem Danmark og Norge pr. 28. oktober.

  Klik her for at få det fulde overblik over ændringerne.


  Update Danmark-Norge 15.06.2020
  Fra i dag er det igen tilladt for rederierne at medtage passagerer. Samtidigt begynder de at sejle efter deres normale sejlplan, hvilket betyder at trafikken næsten er tilbage til normal drift.


  Update 30.04.2020

  I maj forventer vi, at restriktionerne i de fleste EU lande vil blive lempet løbende. Herunder vil en række virksomheder i Italien, vende tilbage til produktion den 4. maj.

  Da situationen kan ændre sig løbende, opfordrer vi til, at man kontakter sin sædvanlige kontaktperson hos FREJA for nærmere information


  Update 02.04.2020

  Nedennævnte restriktioner i Italien er forlænget til 13.04.2020


  Update 24.03.2020

  Den italienske regering har meddelt, at fra den 25.03.2020 til den 04.04.2020 må kun essentielle virksomheder holde åbent for produktion.

  Virksomheder, der betegnes som essentielle i Italien, omfatter fødevarer, drikkevarer, lægemidler/pharma produkter, kemiprodukter, papir og tekstil, der kan benyttes i sundhedssektoren, samt landbrugsvarer. Det vil sige, at transport af førnævnte produkter også er klassificeret som essentiel virksomhed.

  I Spanien, Portugal og Frankrig er der tilsvarende udfordringer med afvikling af transporter på grund af restriktioner, hvor det dog ikke på nuværende tidspunkt rammer specifikke sektorer.

  Derfor har vi under denne force majeure situation desværre ikke mulighed for at tilbyde vores traditionelle transportløsninger, men vi vil prøve at finde individuelle, alternative løsninger.

  For nærmere oplysninger bedes I kontakte jeres sædvanlige kontaktperson.


  Update 18.03.2020

  Efter yderligere tiltag fra regeringerne i EU landene for at inddæmme spredningen af Covid-19, vil vores driftsforstyrrelser desværre eskalere.

  Vi oplever nu i stigende grad udfordringer ved leveringer af gods, da modtager ikke kan modtage godset af forskellige årsager. Hvis den situation opstår, vil FREJA returnere godset for fragtbetalers regning, såfremt alternativer ikke kan aftales.

  Vi oplever tiltagende forsinkelser på grænserne i Europa. Ligeledes har flere færger og fly indstillet driften, da passagerer ikke længere kan rejse. Alt dette påvirker vores driftsomkostninger, som i nogen tilfælde ændres time for time. Derfor ser vi os nødsaget til at viderebelaste vores omkostninger.

  FREJA gør alt det, vi har mulighed for at gøre for at opretholde forsyningskæderne, og beder om at der holdes tæt dialog med vores medarbejdere.

  Vi er i en force majeure situation, som udvikler sig dag for dag.


  Update 16.03.20

  Det er med beklagelse, at vi må meddele, at vi oplever, at færgeselskaber har suspenderet de indgåede prisaftaler, samtidig med at sejlplaner ændres eller sejladser annulleres.

  Dette vil påvirke vores omkostningsstruktur og dermed prissætningen i forhold til samarbejdsaftalen med vores kunder - vi beklager dette tiltag og håber på forståelse herfor.

  Vi er i en force majeure situation.


  Update 16.03.20

  FREJA holder forsyningskæderne i gang på trods af COVID-19-situationen, men desværre er forstyrrelser uundgåelige.

  Coronavirussen spreder sig hurtigt over hele Europa, og situationen ændrer sig mere eller mindre hver time. I løbet af de sidste par dage har flere lande indført store restriktioner, som sandsynligvis vil fortsætte i mange andre lande over hele verden.

  I FREJA er vi så forberedt, som vi kan være på den aktuelle situation, og for to uger siden implementerede vi vores COVID-19 beredskabsplan. Vores ledelse retter alle nøgleaktiviteter i denne periode til hele organisationen, hvilket betyder, at al vores personale arbejder i et sikkert miljø og følger alle instruktioner fra de lokale nationale myndigheder, som fx ved at arbejde i små teams eller hjemmefra. Selv under disse meget kritiske omstændigheder er hele organisationen klar og fuldt forpligtet til at betjene vores kunder døgnet rundt, og vi vil fortsætte med at foretage de nødvendige ændringer.

  Flere lande har implementeret kontrol ved grænserne, og vi har allerede set forsinkelser. Samtidig indfører mange lande restriktioner, som har stor betydning for den daglige forretning, for at minimere antallet af mennesker der bliver smittet. I Norden har vi oplevet, at flere færgeruter er blevet aflyst. Ovenstående betyder, at vores nuværende tjenester er mindre fleksible, og vi forventer længere transittider, hvilket desværre kommer til at få indflydelse på vores kapacitet. Vi vil gøre vores yderste for at finde alternative løsninger, så vi kan sikre, at transportstrømmen forbliver intakt.

  Da dette er en ekstraordinær situation og derfor også en meget udfordrende tid for alle, anbefaler vi, at du holder dig opdateret på www.freja.dk, og som sædvanlig er du velkommen til at række ud til din lokale kontaktperson i FREJA, som altid er klar at hjælpe dig.


  Update 12.03.20

  I går aftes meldte regeringen nye tiltag ud for at dæmme op for Coronavirussen, som desværre ser ud til at sprede sig hurtigt i den danske befolkning.

  Hos FREJA følger vi naturligvis regeringens anbefalinger for at undgå smittespredning blandt kunder og medarbejdere.

  I skrivende stund har vi ingen tilfælde af Coronavirus, og vi har tidligere igangsat beredskab til at sikre vores medarbejdere og chauffører.

  FREJA ser det som en samfundsopgave at sørge for at opretholde forsyningssikkerheden, og vi ser os som en væsentlig medspiller i forsyningskæden.

  Vi må dog gøre opmærksom på, at dette er en force majeure begivenhed. Det betyder, at hvis vi kommer i kapacitetsproblemer, vil vi være nødsaget til at prioritere specifikke sektorer.

  Vi vil derfor ikke udelukke, at der i den kommende tid kan forekomme uregelmæssigheder.

  Vi takker for jeres forståelse i denne situation. For yderligere oplysninger henviser vi til jeres sædvanlige kontaktperson hos FREJA.


  Update 11.03.20

  Østrig: rejsevejledningen for Østrig er opdateret. UM fraråder alle rejser til skisportsområdet Ischgl i Tyrol og alle ikke-nødvendige rejser til resten af delstaten Tyrol.

  Spanien: rejsevejledningen for Spanien er opdateret. UM fraråder alle ikke-nødvendige rejser til regionerne Madrid, Baskerlandet og La Rioja.


  Update 10.03.20

  Italien: Udenrigsministeriet fraråder nu alle ikke-nødvendige rejser til Italien. Transport og levering af gods er dog stadig tilladt.

  Østrig: Pr. dags dato indfører Østrig stikprøvevis kontrol for symptomer/feber ved indrejse fra Italien. Dette kan medføre forsinkelser af FREJAs leveringer.


  Update 08.03.20

  Situationen er yderligere skærpet, efter at Italiens premierminister Guiseppe Conte har besluttet at lukke Lombardiet og flere andre regioner i det nordlige Italien. Seneste instrukser siger, at ingen må rejse ind og ud af Lombardiet såvel som 14 provinser i 4 regioner bl.a. omfattende byer som Venedig, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia og Rimini. Enhver rejse til området kræver særlig tilladelse af hensyn til sundhed eller arbejde.

  Transport af gods er pt. ikke omfattet af restriktioner, men vi må dog forvente driftsforstyrrelser.

  Klik her for at se kort over de berørte områder.

  For nærmere information henvises til de sædvanlige kontaktpersoner.


  Update 07.03.20

  Der må påregnes tiltagende driftsforstyrrelser, idet den tjekkiske regering med mindre end 24 timers varsel, den 07.03.2020 har beordret samtlige personer, der vender hjem til Tjekkiet efter ophold i Italien, at gå i 14 dages karantæne.

  Da FREJA på nogle stykgodsruter til og fra Italien har chaufførbytte i Tjekkiet, vil dette påvirke transittiden.

  Vi beklager, de gener dette måtte påføre, og håber på forståelse for at dette er uden for vores kontrol.

  For nærmere information henvises til de sædvanlige kontaktpersoner.


  24.02.20

  Vi gør opmærksom på, at der som følge af udbredelse af Coronavirus i Europa kan opstå udfordringer og forsinkelser.

  For øjeblikket er der tiltag i form af nedlukninger af byer i Norditalien i Lombardiet og Veneto Regionen, og det kan brede sig, hvilket i så fald kan påvirke  produktion og distribution i disse områder.

  Vi opfordrer vore kunder til at følge med i udviklingen via nyhedsmedier, og vi vil informere løbende på vores hjemmeside, såfremt der sker en væsentlig påvirkning af vores produktion i Europa.

  Link til oversigt over kontaktpersoner - klik her