Udfyld formularen og så kontakter vi dig med et tilbud


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  da_DK

  FREJA Nyhedsbrev november 2017


  Kære kunde/samarbejdspartner
  Efteråret er over os og vinteren er på vej. Hos FREJA kan vi se tilbage på 2017 som et år, hvor vi gennem nye tiltag er kommet et skridt videre mod målet om at være full-service-provider.

  Vi har bl.a. startet en søfragtafdeling op, så vi nu er fuldt dækket på alle transportformer, og vi har fået en GMP tilladelse i hus i Taastrup, der bl.a. giver os lov til at udføre sekundær ompakning og etikettering af lægemidler.

  På koncern niveau har vi styrket organisationen ved ansættelse af bl.a. ny administrerende direktør og ny salgs- og marketings direktør i vores svenske søsterselskab, og samlet står FREJA godt rustet til at tage imod de opgaver, kunderne tilbyder os i 2018.

  FREJAs grundlægger Jørgen Hansen kunne i august 2017 fejre 40 års jubilæum i speditionsbranchen og virksomheden FREJA fyldte i april 2017 32 år. En af artiklerne i dette nyhedsbrev er et tilbageblik på de 40 år og den udvikling, som FREJA har været igennem.

  Helligdagene i forbindelse med jul og nytår gør, at vi i en periode bliver nødt til at ændre på de sædvanlige afgangsdage - dette kan I også læse om i en af artiklerne.

  På vegne af FREJA takker jeg for jeres interesse for vores nyhedsbrev og ønsker jer god læselyst

  Ulrik Rasmussen
  Managing Director
  Telefon: +45 9670 5330
  Mobil: +45 5234 5330


  FREJA opnår GMP tilladelse

  Et væsentligt mål i FREJAs strategiske satsning på Pharma logistik blev opnået i oktober, hvor FREJA fik sin Good Manufacturing Practice tilladelse (Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter) i Danmark, samt tilhørende certifikater. Tilladelsen giver bl.a. FREJA lov til at udføre sekundær ompakning og etikettering af lægemidler, samt af lægemidler til kliniske lægemiddelforsøg.

  Siden FREJA fik sin GDP (Good Distribution Practice) tilladelse i starten af 2016 er det gået stærkt både med at tiltrække nye kunder og med at udvikle services sammen med kunder.

  FREJA har målrettet arbejdet på at kunne tilbyde også denne service til kunder i Pharma segmentet og er glade for nu at kunne tilbyde ompakning af lægemidler. Det drejer sig f.eks. om ændring af en indlægsseddel, etikettering af en pakning, udskiftning af yder-pakning, inspektion af specielle pakninger og lignende. Hertil kommer, at FREJA kan tilbyde at lave samlepakninger på en krympemaskine i et GDP godkendt lager - mulighederne er mange.

  ”Med denne ydelse har FREJA en mere komplet pallette af services at tilbyde markedet, og der er klare fordele for vores kunder i, at vi kan tilbyde alle løsninger under samme tag. Det giver kortere produktionstid for kunden og sparer ressourcer på at flytte varer unødigt, ” udtaler Marina Steensen, Group Healthcare Logistics Director hos FREJA.

  For yderligere information omkring FREJAs serviceydelser indenfor Pharma logistik, kontakt venligst Marina Steensen.

  Marina Steensen
  Group Healthcare Logistics Director
  Telefon: +45 9670 5422
  Mobil: +45 2070 0612


  FREJA etablerer søfragtafdeling

  Endnu mere fokus på sø- og luftfragt skaber nye muligheder for FREJAs kunder

  Hos FREJA Transport & Logistics A/S oplever vi, at vores kunder i stigende grad efterspørger assistance til forsendelser, som skal afvikles via sø- eller luftfragt. Tidligere på året startede vi en luftfragtafdeling op, og nu er tiden kommet til at sætte en søfragtafdeling i gang.

  Til at varetage denne opgave har vi ansat Martin Kring som Ocean Freight Manager pr. 1. november 2017. Martin har gennem 15 år arbejdet med søfragt og bringer således stor erfaring indenfor området til FREJA.

  Ansættelsen af Martin Kring er i tråd med FREJAs ambition om at være full-service-provider, med mulighed for at tilbyde vores kunder alle transportformer og logistikløsninger, de måtte have behov for. Martin vil således i tæt samarbejde med vores Global Forwarding afdeling stå for udviklingen af FREJAs produkter indenfor oversø samt tredjelandsforsendelser.

  Har du brug for assistance til sø- eller luftfragtforsendelser, er du velkommen til at kontakte vores kompetente team.

  Torben Stenshøj
  Airfreight Manager
  Telefon: +45 9670 5250
  Mobil: +45 5234 5250


  Historien om FREJAs grundlægger

  Virksomhedens Group CEO ser tilbage på 40 år i transport- og logistikbranchen

  Som ung mand på 18 år, netop færdig med handelsgymnasiet, er det tit tilfældigheder, der afgør i hvilken branche, man havner.

  Jeg er født og opvokset på et landbrug i Himmerland i Danmark. Jeg var den yngste af 10 børn, og min far ville, at jeg skulle i lære i en bank. Jeg var da også til samtale i en bank, men selv ønskede jeg at arbejde med noget mere internationalt, så jeg sendte også ansøgninger til AP Møller Mærsk (shippingelev) og TK Nord (speditørelev). Jeg vidste dengang ikke, hvad en speditør lavede men måtte på biblioteket for at læse om det. Internettet eller Google fandtes jo ikke i 1977. Resultatet af de to ansøgninger blev en læreplads hos TK Nord, hvor jeg begyndte den 1. august 1977.

  Fra TK Nord til Visti Jacobsen
  Elevtiden varede i to år, og herefter fik jeg tilbudt job som bildisponent med ansvaret for eksporten til Sverige, Norge og Finland. TK NORD (i dag DHL) var dengang en af de største aktører på de markeder, hvis ikke den største, og vi havde godt 150 biler i fast trafik på vejene i Skandinavien. En af vores største leverandører var vognmandsfirmaet Visti Jacobsen A/S, Skive, som ud over de biler, der kørte for TK NORD, havde en del egne kunder og ruter både til Sverige og Norge, men også til Tyskland og Holland.

  Visti Jacobsen A/S havde en ambition om at opbygge en egen speditionsafdeling, og jeg blev i efteråret 1982 tilbudt det job. Jeg sagde ja tak til udfordringen og flyttede således den 1. november til Skive. Det blev en spændende periode, hvor jeg både lærte om national distribution og ikke mindst kontinenttrafik.

  Visti Jacobsen A/S var et familie-vognmandsfirma. Imidlertid var der blandt familien opstået uenighed omkring fremtidig strategi, hvilket førte til at Visti Jacobsen A/S valgt at opsige mig samt ledende medarbejder Frede Alstrup i marts 1985. På opfordring fra mange kunder startede jeg sammen Frede Alstrup således den 1. april Spedition FREJA I/S.

  FREJAs DNA
  Vi var enige om, at hos FREJA var punktlighed, ærlighed og troværdighed nøgleord og en rød tråd i alt, hvad vi foretog os. Vi fraviger fortsat ikke vores værdier, og det betyder f. eks., at ALLE leverandører ALTID er blevet betalt til aftalt tid. Det indebærer også, at ingen kunder skulle lades i stikken med dårlige undskyldninger, hvis vi havde fejlvurderet vores evner. Evnen og viljen til at føre en proaktiv kommunikation med vore kunder, selv når noget gik galt, vandt vi dengang rigtigt meget på og er fortsat en del af vores DNA i FREJA.

  Udfordringen for os var faktisk at følge med efterspørgslen, så efter at have knoklet syv dage om ugen i hele 1985 og det meste af 1986 var vi vokset til 10 ansatte, og omsætningen passerede 30 mio danske kroner i 1986.

  Fra I/S til A/S
  I 1990, da vi rundede 100 mio kroner i omsætning, omdannede vi selskabet til et A/S og samme år åbnede vi vort første filialkontor i København.
  Vores revisor mente, at det var rettidig omhu at tage dette skridt, og rettidig omhu er i øvrigt et begreb, jeg har lånt fra AP Møller. Det har jeg brugt og lænet mig op ad i hele min erhvervskarriere.

  I 1996 foretog vi vores første opkøb, da vi overtog Spedition Nørgaard A/S. Vores to virksomheder supplerede hinanden godt, for Nørgaard havde væsentlig trafikker på Finland, Tyskland, Holland og Belgien, mens vi i FREJA havde vores største trafikker på Sverige og Norge.

  Eneejer og et skelsættende år
  1996 var også året, hvor jeg blev eneejer af FREJA, da jeg overtog Frede Alstrups andele i virksomheden.

  1998 blev igen et skelsættende år. Dels åbnede vi en filial i Aarhus, og dels blev vi den 1. oktober 1998 optaget som dansk medlem i den Europæiske Transport alliance TEAM som erstatning for DFDS. Det var den største satsning i FREJA’s historie. Pludselig havde vi påtaget os det fulde økonomiske ansvar for at laste daglige biler til Milano, Paris, Basel og Düsseldorf, samt minimum tre gange om ugen til Wien, Barcelona og Madrid.

  Vores nordiske struktur
  På det tidspunkt konstaterede vi også, at der skete forandringer i den måde, vores kunder organiserede sig på. Kontrakterne blev ikke længere forhandlet lokalt, og vi så, at det at være stærk i Danmark tit ikke var nok. Vi havde tætte samarbejder med vores partnere i Sverige og Norge, der begge også havde stærke trafikker rettet mod kontinentet, hvorimod vores finske partner Maa ja Meri’s aktiviteter kun var skandinaviske, og trafikken med os udgjorde ca 70 pct. af deres aktiviteter. Så da ejerne ville sælge selskabet i 2003, var beslutningen ikke svær at træffe. Maa ja Meri med dengang fem ansatte og fire mio euro i omsætning blev en del af FREJA.

  På samme tid fortsatte dialogen med ejerne af vores partnere i Norge og Sverige, men de valgte hver især at gå andre veje. I årene 2005-2008, blev selskaberne Kombifragt, Spedisjon Norge, Nordisk Express, Euro Traffic, Åkeribolaget samt Transportkonsulten Stockholm købt, således at vi havde fuld geografisk nordisk dækning. Med disse tilkøb fik vi fodfæste indenfor pharmalogistik samt sø- og luftaktiviteter. Bl.a. skal det nævnes, at ca, 40 pct. af al medicin til det norske marked passerer FREJA’s ”state of the art” logistik center på Fjelbo i Norge.

  Et komplet flådestyringsstem
  Årene 2008-2014 blev brugt til at implementere alle opkøbene og ikke mindst til at implementere en helt ny ERP platform. I samme periode var FREJA den første transportvirksomhed til at indføre et komplet flådestyringsstem, koblet op mod vores transport management system, der giver vores kunder adgang til at følge deres gods, uanset hvor i Europa det måtte befinde sig. Samarbejdet med store globale, producerende virksomheder betød, at vi den 1. marts 2016 åbnede vores første kontor i Asien. Valget faldt på Kina og Shanghai, og senest er der den 1. september kommet yderligere et kontor til i Guangzhou.

  40 års jubilæum
  Den 1. august 2017 kunne jeg fejre 40 års jubilæum indenfor transport og logistik. 40 år hvor to dage ikke har været ens. 40 år hvor det hver dag har været en glæde at konstatere, at flere og flere vareejere viser os tillid og giver os det store ansvar at få netop deres produkt frem til deres kunder i ret tid og i ret stand. Den vare som de hver især skal leve af at producere. Det er en vigtig tillid, som jeg er stolt af.

  FREJA koncernen ejes i dag med ca. 75 pct. af min familie, og ca. 25 pct. af det dygtige management team som er opbygget igennem årene.

  Koncernen fremstår ultimo 2017 100 pct. gældfrit med en soliditet på 36 pt. og med ca 650 fantastiske medarbejdere, der hver dag gør deres absolut bedste for alle vore kunder og samarbejdspartnere.

  Jørgen J. Hansen
  Group CEO
  Telefon: +45 9670 5101
  Mobil: +45 4019 5288