Udfyld formularen og så kontakter vi dig med et tilbud


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  da_DK

  Nyt produkt, CO2-afgifter, vareforsikring og nye elever – FREJA nyhedsbrev Q3 2023


  Velkommen til FREJAs tredje nyhedsbrev i 2023. Her vil vi gerne dele med jer, hvad der sker i vores del af transport- og logistikverdenen.

  I en tid, hvor bæredygtighed og miljøprioriteter i stigende grad spiller en afgørende rolle, ser vi en tendens til, at der implementeres flere transportafgifter. I dette nyhedsbrev vil vi gennemgå de afgifter, der er på vej, og den betydning det vil få for transportomkostningerne.

  Vareforsikring er vigtigt at tage stilling til. NSAB regelsættet har sine begrænsninger, så hvis uheldet er ude, er det relevant, at man inden transporten sættes i gang, har taget stilling til behovet for en vareforsikring. Læs i nyhedsbrevet, hvordan FREJA kan hjælpe med dette.

  I FREJA glæder vi os over, at vi den 1. september har kunnet byde velkommen til nye speditørelever. Vi er begejstrede for at bidrage til uddannelsen af unge mennesker og kommende talenter. Læs hvad der har fået Silje til at starte på uddannelsen.

  Et nyt produkt har set dagens lys i FREJA. Vi kalder det FREJA Kurer og er en transportløsning, hvor transittid og økonomi er vigtige elementer. Mød medarbejderne i FREJA Kurer og se hvad vi tilbyder inden for dette segment.

  Jeg takker for jeres interesse i FREJAs nyhedsbrev.

  God læselyst
  Jan Sunde

  Jan Sunde
  Managing Director Denmark
  +45 9670 5005
  +45 4060 5600
  jsu@freja.com

  Nye transportafgifter: Hvordan påvirker de transportindustrien og dermed vores kunder?

  I en tid hvor global bæredygtighed og miljøhensyn spiller en afgørende rolle, oplever vi en stigende tendens til, at myndigheder implementerer transportafgifter som et middel til at regulere og forme transportindustrien. Disse afgifter har potentielt vidtrækkende konsekvenser for virksomheder og aktører inden for transportsektoren og dermed også vores kunder, som vil opleve øgede omkostninger. I det følgende afsnit opsummerer vi nogle af de kendte afgifter, transportindustrien vil blive pålagt i fremtiden, herunder den nye danske vejskat, stigningen i tyske Maut-afgifter (tysk vejskat) samt på søfragt og færger Emission Trading System (ETS) 2024-afgiften, og hvordan de kan påvirke transportindustrien.

  Dansk vejskat 2025: Udfordringer og tilpasninger for erhvervslivet i Danmark

  Med indførelsen af den danske vejskat fra 2025 vil transportvirksomheder stå over for nye udfordringer. Afgiften, der er baseret på køretøjets egenskaber og emissioner, vil øge driftsomkostninger for alle lastbiler, der benytter det danske vejnet. Dette er tiltænkt at motivere virksomheder til at overveje mere brændstofeffektive køretøjer eller alternative transportmetoder for at mindske omkostningerne og minimere miljøpåvirkningen.

  Desværre er der ingen brugbare alternativer lige nu. Disse skal først rulles ud og drejer sig om køretøjer, der kan benytte de nye ”brændstoffer” som alternativ til almindelig diesel, nemlig brint, biogas og el-lastbiler. Disse alternative brændstoffer kræver en infrastruktur, hvor køretøjer kan lade/tanke de nye typer brændstoffer foruden at de skal falde i pris for anskaffelsen for at kunne bidrage til den grønne omstilling.

  Medlemmerne af Europa-Parlamentet godkendte på plenarforsamlingen den 11. juli 2023 nye EU-regler om etableringen og reguleringen af infrastruktur for alternative brændstoffer (AFIR), og dermed er bolden hos transportminister Thomas Danielsen. AFIR fastsætter udbredelsen af alternative brændstoffers infrastruktur til såvel batteridrevne som brintdrevne køretøjer på både det transeuropæiske transportnetværk (TEN-T), ved knudepunkter i byer og på sikre parkeringsområder.

  Ifølge aftalen skal elektrisk opladningsinfrastruktur til tunge køretøjer installeres for hver 120 km på 15 procent af hele længden af TEN-T-nettet inden udgangen af 2025. Afstanden vil derefter blive reduceret til 60 km på de mest trafikerede veje og 100 km på den resterende del af vejnettet.

  Hvad angår brint skal tankningsinfrastrukturen være mulig for hver 200 km på TEN-T-kernenettet ved udgangen af 2030.

  Lige nu er der meget langt fra ovennævnte med kun to offentlige ladestandere i Danmark (august 2023).

  Stigning i tyske Maut-afgifter (vejskat): Påvirkning på international landevejstransport

  Tysklands beslutning om at øge Maut-afgifterne med næsten en fordobling af afgiften pr. km pr 1-12-2023 vil få en betydelig indflydelse på omkostningsdannelsen af internationale transporter til og fra Tyskland samt transit gennem Tyskland, og for virksomheder vil dette betyde øgede fragtomkostninger.

  ETS 2024-afgiften: Søfragt samt færger

  Nye retningslinjer for Emission Trading System (ETS) i 2024 vil have direkte indvirkning på søfragt og færger. Fremover skal virksomheder investere i CO2-kvoter, som vil afspejle CO2-udledning. Disse kvoter vil blive handlet på en råvarebørs. Denne ændring sigter mod at skubbe transportbranchen mod mere bæredygtige praksisser og fremme investeringer i grønnere teknologier, især når det kommer til søtransport og færgefart. Et udsving i priserne på disse CO2-kvoter vil kunne afspejle sig i stigende priser for disse transportformer fra 2024 og fremefter.

  ETS vil blive gradvist implementeret, hvori at skibene skal rapportere på 40% af CO2-udledningen i 2024, stigende til 70% i 2025 og endelig 100% i 2026.

  Jan Sunde
  Managing Director Denmark
  +45 9670 5005
  +45 4060 5600
  jsu@freja.com

  Er dine varer forsikret rigtigt under transporten?

  Det korte svar er: Nej! Ikke med mindre der er tegnet en vare- eller transportforsikring, der dækker dine varer medens de er under transport. Har din virksomhed tegnet en vare- eller transportforsikring?

  Som speditør påtager vi os naturligvis ansvar for dine varer, mens de er i vores varetægt. Dette ansvar er reguleret af NSAB 2015 og af den internationale lovgivningen, der gælder for de forskellige transportformer. Fælles herfor er, at speditørens erstatningsansvar er begrænset i forhold til de tab, vareejer ofte reelt lider, når der en sjælden gang imellem opstår transportskade eller varerne bortkommer under transport.

  Der er ikke alene tale om de velkendte transportretlige begrænsninger på 8,33 SDR (ca. DKK 75) pr. kg ved vejtransport og 2 SDR (ca. DKK 18) pr. kg ved søtransport. Eksempelvis er speditøren ikke direkte ansvarlig for reparationsudgifter eller erstatningspligtig for vareejers ofte betydelige udgifter ved assistance fra surveyor eller lignende til at opgøre og dokumentere et skadeskrav. Og endeligt er der en række tilfælde, hvor speditøren er helt fri for ansvar for skade eller bortkomst af gods.

  Faktisk er det vor erfaring, at vore kunder i skades- og bortkomstsager, hvor de opnår erstatning direkte fra speditøren, kan stå tilbage med et større eller mindre eget tab.

  Sådanne tab kan vi imidlertid i stor grad hjælpe dig til at undgå, ved at tilbyde dig at tegne en vareforsikring gennem os for de transporter, vi udfører for dig.

  Vi tegner vareforsikring for hver enkelt sending, så vi kan også hjælpe dig med forsikring af enkeltforsendelser, der af den ene eller anden årsag ikke er omfattet af din egen eksisterende vareforsikringsdækning.

  Tag fat i din kontaktperson hos FREJA, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere vejledning om, hvordan vi kan hjælpe dig med vareforsikring.

  Franz Andersen
  Sales Director Denmark
  +45 9670 5030
  +45 5234 5030
  fas@freja.com

  Få professionelle kurerløsninger med FREJAs nye service – FREJA Kurer

  Vi er i FREJA Danmark glade for at kunne løfte sløret for en ny service til vores kunder – nemlig FREJA Kurer. Hele foråret og sommeren igennem har vi i FREJA knoklet hårdt for at få stablet FREJA Kurer på benene og have alt på plads til lanceringen, og vi er derfor stolte af nu endelig at kunne tilbyde denne service til vores kunder.

  ”Kurerservices har længe været et ønske for FREJA. Mange kunder har løbende efterspurgt det, og vi undersøgte derfor muligheden for at kunne tilføje det til vores produktportefølje. Tiden var den rette, men det var vigtigt, at vi havde den rette person til at drive projektet, og til det fandt vi René Rasmussen, som har mere end 30 års erfaring inden for transport- og logistikbranchen”, fortæller Salgsdirektør i FREJA, Franz Andersen.

  Om sin nye start som Director Courier & Express i FREJA, siger René: ”Fremtidsperspektiverne, visionerne, strategierne, samt opbakningen fra direktionen var altafgørende for, at jeg pr. 1. februar i år tog imod udfordringen og blev en del af FREJA Transport & Logistics. Det har længe været en drøm at kunne være med til at bygge et nyt produkt op fra bunden, og at kunne gøre det, i en så veletableret og velrenommeret virksomhed som FREJA, er ganske enkelt enestående, og en mulighed jeg ikke kunne modstå”.

  Sammen med Rikke Hansen, Operational Manager Courier, har René siden foråret arbejdet ihærdigt på at få stablet FREJA Kurer på benene. Rikke har ligeledes stor erfaring fra branchen og et dybdegående kendskab til kurerløsninger. De to har i tæt samarbejde med FREJAs IT-afdeling udviklet vores nye kurerservice. Med FREJA Kurer får eksisterende og nye kunder mulighed for at få mere fleksible fragtløsninger, hvor både transittid og økonomi er vigtig. Vi tilbyder hele tre forskellige services at vælge imellem, så vores kunder altid kan finde en fragtløsning, der passer til deres forsendelser om det vedrører import, eksport eller cross-trade.

  Uanset hvilken service man vælger, får man adgang til en brugervenlig og hurtig online booking platform, hvor man nemt og hurtigt kan oprette en booking, følge op sine forsendelser samt tjekke priser og transittider inden afsendelse.

  Som start tilbydes FREJA Kurer kun i Danmark, men vi forventer på sigt at kunne tilbyde samme service i andre FREJA-lande.

  Læs meget mere om vores kurerservice på vores hjemmeside www.freja.com/dk/kurer eller kontakt os på courier.dk@freja.com, hvis du vil vide mere.

  Franz Andersen
  Sales Director Denmark
  +45 9670 5030
  +45 5234 5030
  fas@freja.com

  René Rasmussen
  Director Courier & Express
  +45 9670 5265
  +45 6040 9620
  rra@freja.com

  Vejen til succes – start din uddannelse hos FREJA

  Hos FREJA synes vi, det er vigtigt at bidrage til uddannelsen af unge mennesker. Derfor tilbyder vi hvert år et antal elevstillinger på vores forskellige lokationer, og vi er rigtig glade for, at vi den 1. september har kunnet byde velkommen til 8 speditørelever, som startede i hhv. Taastrup og Stilling.

  Som elev hos FREJA er man en del af teamet fra dag et. Eleven får tilknyttet en mentor i afdelingen, og får en grundig oplæring. Eleven bliver løbende sat ind i de forskellige aspekter omkring arbejdet som speditør og får ret hurtigt et ansvar for egne opgaver. Vi tilrettelægger uddannelsen sådan, at eleverne prøver at være i forskellige trafikafdelinger og dermed få et kendskab til flest mulige sider af det at være speditør.

  Silje Vinther er elev hos FREJA på andet år. Som årsag til at Silje har valgt speditøruddannelsen, siger hun: ”Jeg valgte at blive speditørelev, da branchen tiltalte mig ved de mange forskellige arbejdsopgaver, som ligger bag de forskellige transporter. Som speditørelev er to dage aldrig ens. Hos FREJA bliver man hurtigt en del af et team bestående af hjælpsomme kolleger, og man får hurtigt ansvar for egne opgaver.”

  Silje fortsætter: ”Under uddannelsen skifter man mellem skoleophold og arbejde. Det gør, at man får mulighed for at afprøve sin teoretiske viden med det samme i modsætning til så mange andre uddannelser.”

  For FREJA er målet med eleverne også at beholde dem efter endt uddannelse. Vi tilstræber at ansætte flest muligt af de udlærte elever, sådan at vi også kan få gavn af deres kunnen på lang sigt. I forbindelse med elevuddannelsen kører vi en række interne seminarer for at klæde eleverne bedst muligt på med viden omkring FREJA og branchen. Efterfølgende tilbyder vi også forskellige muligheder omkring videreuddannelse og lederuddannelse.

  Hvis du vil vide mere om speditøruddannelsen hos FREJA, kan du læse mere på vores hjemmeside eller kontakte os på hr@sdkfreja.com.