Udfyld formularen og så kontakter vi dig med et tilbud


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  da_DK

  Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2018


  Transport- og logistikvirksomheden FREJA Transport & Logistics Holding A/S kommer ud med et tilfredsstillende resultat for 1. halvår 2018. Fusionen med Transcargo er gennemført i Danmark. Trods engangsudgifter ved fusionen kommer Danmark ud med et stabilt resultat. Datterselskaberne i Norge og Finland leverer fortsat resultater markant over markedsniveau, ligesom de ”yngste” datterselskaber i Polen og Kina bidrager positivt. Et seriøst og solidt salgsarbejde med fokus på udvikling af effektive og værdiskabende løsninger for både FREJA og kunden skaber stærke kunderelationer. Fokus på forretningsudvikling og investering i IT, RPA og medarbejdere er stadig højt prioriteret og en medvirkende årsag til fortsat fremgang i den privatejede Skive virksomhed.

  Trods påvirkninger fra opkøb og investeringer er resultat for 1. halvår 2018 tilfredsstillende

  FREJA Transport & Logistics Holding A/S sluttede året 2017 med opkøb af Transcargo i Padborg. Fusionen af de danske aktiviteter er gennemført 1. juni, hvor Transcargo er blevet en del af FREJA Danmark. Såvel omsætning som indtjening er som forventet påvirket af fusionen. Det er lykkedes at fastholde såvel indtjening som en positiv udvikling i EBIT margin, der er steget med 0,1% for halvåret fra 2017 til 2018. Resultat før skat er derimod påvirket af engangsomkostninger på DKK 5,3 Mio i forbindelse med opkøbet af Transcargo og efterfølgende fusion af de danske aktiviteter i Transcargo. Hertil kommer betydelig investering i udvidelse af logistikaktiviteter i Norge samt implementering af nye store logistikkunder, der først bidrager fra Q 3. I 2017 var indtjeningen positivt påvirket med DKK 18,5 Mio fra salg af bygning i Tumba, Sverige. Det betyder et samlet nettofald i resultat før skat på DKK 17 Mio i forhold til forrige år. Såfremt resultatet korrigeres for engangsindtægter og -omkostninger, viser resultatet en ikke uvæsentlig fremgang i den ordinære drift.

  Følgende hovedtal for FREJA Group offentliggøres for 1. halvår 2018

  FREJA Transport & Logistics Holding A/S rapporterer om en vækst i omsætningen i 1. halvår 2018 på 19 % i forhold til året før. Den samlede omsætning for 1. halvår 2018 lander på i alt DKK 1,55 mia.

  EBIT for 1. halvår udgør DKK 27,2 mio. i 2018 mod DKK 21,4 mio i 2017. Årets resultat før skat udgør DKK 21,2 mio. i 2018 mod DKK 38,1 mio. i samme periode 2017.

  Koncernens egenkapital er vokset fra DKK 241,1 mio. pr. 30. juni 2017 til DKK 275,1 mio. pr. 30. juni 2018. Soliditetsgraden er faldet til 27,4 % pr. 30. juni 2018.

  Udviklingen i datterselskaberne i Norge og Finland er fortsat meget positiv, Danmark fortsætter trenden med en stabil fremgang, mens udfordringerne i Sverige er fortsat i 1. halvår 2018. Efter et par år med investering i Kina ser vi nu en positiv udvikling med et stabilt afkast. Polen er nyt FREJA land efter købet af Transcargo og bidrager med positivt resultat til den samlede indtjening.

  Høj kvalitet og nye markeder efter fusionen letter salgsarbejdet og giver unikke muligheder for fortsat vækst i FREJA

  Group CEO Jørgen Hansen har ved flere lejligheder udtalt, at FREJAs fokus er rettet mod at udvikle langsigtede relationer med såvel kunder som leverandører. Trods stort fokus på effektiviseringer så er FREJA bevidste om, at mennesket fortsat er den vigtigste ressource i samarbejdet. Nøgleordene for et stærkt samarbejdet er åbenhed, tillid og troværdighed. FREJAs fundament bygger på et stærkt værdisæt og missionen er dagligt at udvikle samarbejdet med kunderne. Der har været travlhed i 1. halvår af 2018 med at implementere en række større kunder i såvel Danmark som Norge.

  ”Et nogenlunde tilfredsstillende halvårsresultat for 2018, når vi tager omkostninger ved opkøb og fusionen af Transcargo, samt implementeringen af mange nye større kontrakter i betragtning. Med det nye FREJA landkort, så er det svært ikke at være optimistiske i forhold til at vi kan præstere endnu bedre” – udtaler Group CEO Jørgen Hansen og fortsætter: ”Vi har fået unikke muligheder med vores nye platform i Polen – nu handler det om at udnytte de konkurrencemæssige fordele det giver – både i Polen og FREJA Group i øvrigt. Udover en unik platform har vi motiverede og veluddannede medarbejdere, som hver dag er klar til at gøre det lidt bedre end dagen før for vore kunder. Vi søger de muligheder der gør, at vi kommer et skridt foran vore konkurrenter. Derfor træner vi vores ”organisation” i at opnå de færdigheder, der skal til for at være i stand til dette. Vi fortsætter med udvikling og investering i IT, RPA, uddannelse og mennesker”, slutter Jørgen Hansen.

  Se halvårsregnskab 2018

  For yderligere information venligst kontakt Group CEO Jørgen Hansen