Udfyld formularen og så kontakter vi dig med et tilbud


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  da_DK

  SDK FREJA mangedobler bundlinjen i nyt regnskab


  Til trods for et år præget af pressede forsyningskæder samt opgaven med at skulle integrere to virksomheder til én, har danske SDK FREJA leveret sit bedste regnskab nogensinde. Med en omsætning på over DKK 6 milliarder og et overskud før skat (EBT) på DKK 244 millioner, hvilket er knap en firedobling sammenlignet med året før.

  Shipping- og logistikvirksomheden SDK FREJA præsenterer deres første hele 12 måneders regnskab, efter sidste års fusion.  Virksomheden har formået at hæve sin omsætning til over DKK 6 milliarder, hvilket er mere end en fordobling af omsætningen, svarende til 128 procent, sammenlignet med forrige regnskabsår.

  SDK FREJAs regnskab lander ovenpå et turbulent år med en COVID-19-pandemi, der endnu ikke har sluppet sit tag, en ny krig i Europa, ny lovgivning fra EU og et stort pres på forsyningskæderne, som har betydet, at shipping og logistik har været mere kompliceret end nogensinde før.

  ”Til trods for en global shipping- og logistikbranche, som har været præget af endnu et år med store udfordringer, har vi på tværs af gruppen set markant fremgang på både top- og bundlinje, hvilket ikke mindst skyldes en kæmpe indsats fra vores dygtige medarbejdere,” siger Søren Gran Hansen, Group CEO for SDK FREJA og uddyber:

  ”Både strategiske virksomhedsopkøb samt en vedvarende investering i vores IT-platform har effektiviseret vores interne forretningsgange og styrket vores løsninger overfor vores kunder.”

  Med dette års regnskab har SDK FREJA mere end tidoblet sit overskud før skat (EBT), over en femårig periode, til DKK 244 millioner. Denne økonomiske ballast vil i endnu højere grad bringe SDK FREJA i en stærk position til at fortsætte virksomhedens vækststrategi de kommende år.

  Et samlet SDK FREJA i stærk vækst

  I to af koncernens forretningsenheder, henholdsvis SDK og FREJA, har året budt på lige dele muligheder og udfordringer, som har stillet krav til kompleksiteten af virksomhedens løsninger til kundernes individuelle opgaver.

  ’’Opgaverne indenfor stevedoring, agency og chartering har været præget af, at de sædvanlige transportmønstre har ændret sig. Markederne er steget i kompleksitet, hvilket har krævet, at vi løbende har måtte omstille os hurtigt. Vi har desuden oplevet et markant øget pres på både havne og lagerfaciliteter, som følge af en voksende global økonomisk vækst. Årets resultat peger dog på, at vi er lykkedes med opgaven, ikke mindst takket være et fremragende samarbejde mellem vores kunder og medarbejdere,’’ siger Lars Jespersen, Group CEO SDK.

  Hos FREJA er oplevelsen af et presset marked den samme, men også her har udfordringerne samtidig udgjort en mulighed for at udvikle forretningens kompetencer.

  ”I år har både været udfordrende og begivenhedsrigt. Mangel på kapacitet inden for både vej-, sø- og lufttransport samt lagerfaciliteter har udfordret vores kunders forsyningskæde til det maksimale, hvilket har betydet, at vi har skulle nytænke processer og samtidig være utrolig fleksible og i konstant tæt dialog med kunderne for at finde den optimale løsning. Vores medarbejderes evne til løbende at skaffe ekstra kapacitet, samt at tilpasse os et omskifteligt marked er en væsentlig årsag til vores fremgang,” siger Ulrik Rasmussen, Group CEO FREJA.

  Foruden en vellykket integration af SDK Logistics og FREJA, som har givet større synergier end forventet, er der i det seneste regnskabsår desuden tilføjet svenske IRT Logistics og norske Thoresen Transport til FREJA, som har styrket virksomhedens nordiske markedsposition.

  Opkøb skaber vækst

  Den proaktive opkøbsstrategi for SDK FREJA er led i en større fremtidig strategi, som kan spores tilbage til virksomhedens ejerskab, det familieejede A/S United Shipping and Trading Company. En tilgang som udgør en styrke for SDK FREJAs fortsatte udvikling.

  ”Vores familieejerskabs opbakning til opkøb sikrer os i Gruppen både mandat og tilslutning til en fortsat stærk forretningsudvikling gennem yderligere strategiske tilføjelser. Sidste år fusionerede vi FREJA med SDK Logistics og siden da, har vi fortsat vores dedikerede fokus på at gennemføre værdiskabende virksomhedsopkøb, hvorfor vi kontinuerligt evaluerer potentielle opkøbskandidater. Det er en hjørnesten i vores strategi for udviklingen af SDK FREJA,” siger Søren Gran Hansen.

  SDK FREJA har desuden med årets opkøb af 49 procent af aktiekapitalen i det danske DSH og Nordic Waste føjet et nyt forretningsben til virksomhedens portefølje. Nordic Waste er specialiseret inden for oprensning af forurenet jord med det mål at genanvende mest muligt af det oprensede materiale direkte eller i nyudviklede produkter til hovedsageligt byggebranchen, herunder infrastrukturprojekter.

  Årets stærke resultat sammen med SDK FREJAs strategiske udvidelser gennem opkøb indenfor både nye og eksisterende forretningsområder, giver tilsammen virksomheden et stærkt udgangspunkt for de kommende år.

   

  For yderligere information kontakt gerne:

  Thomas Jakobsgaard, Head of Strategy and M&A, SDK FREJA.

  M +45 29 93 98 21, e-mail tja@sdkgroup.com