Udfyld formularen og så kontakter vi dig med et tilbud


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  da_DK

  SDK FREJA mere end fordobler indtjeningen efter skelsættende år


  SDK FREJA A/S, der ejes af USTC-gruppen, præsenterer et årsresultat, der understreger positionen som en ny stærk aktør inden for shipping-, transport- og logistikbranchen.

  • Indtjeningen (EBIT) er steget fra DKK 37,7 mio. til DKK 97,2 mio.
  • Omsætningen steg med 90 procent til DKK 2,6 mia.
  • Stærk organisk vækst og optimering af eksisterende aktiviteter

  Regnskabsåret 2020/21 blev skelsættende for SDK FREJA med det bedste resultat nogensinde
  Sammenlignet med sidste år er resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster steget fra DKK 37,7 mio. til 97,2 mio., svarende til en stigning på 158 procent.

  De imponerende resultater bygger delvist på de eksisterende selskabers flotte aktiviteter, der fandt sted forud for opkøbet i december 2020. Men selvsagt er SDK A/S’ opkøb af 74,7 procent af FREJA Transport & Logistics Holding A/S en væsentlig faktor. Som en naturlig konsekvens af overtagelsen og konsolideringen af de to store familieejede virksomheder blev virksomhedsnavnet ændret til SDK FREJA - som i dag har ca. 1250 ansatte.
  ”Med opkøbet havde vi tre mål: At skabe en ny stærk aktør inden for shipping, transport og logistikbranchen; at styrke den samlede markedsposition samt at bane vejen for fremtidig udvikling og vækst. Vi er allerede nået langt med alle tre mål”, siger Søren Gran Hansen, CEO SDK FREJA A/S.

  Stærke resultater inden for både logistik og shipping
  Stærk organisk vækst og optimering relateret til både shipping- og logistikaktiviteter i de enkelte lande spiller en væsentlig rolle. Især Danmark, Finland, Norge, Sverige og Holland har leveret store fremskridt og kan rapportere om stærk indtjening. Polen fortsætter med at øge omsætningen i takt med, at kendskabet til FREJA stiger på det polske marked, og også Kina har opnået et tilfredsstillende resultat med positiv indtjening på trods af et svagt projektmarked.

  ”Integrationen af SDK's eksisterende logistikaktiviteter med FREJA forløber efter planen. Med den styrkede markedsposition og en stærkere organisation, der har leveret en ekstraordinær indsats under pandemien, forventer vi at kunne udnytte mulighederne inden for det nye FREJA maksimalt. Vi står uden tvivl langt bedre rustet nu med nye og forbedrede kundeløsninger”, siger Ulrik Rasmussen, Group CEO for FREJA Transport & Logistics Holding A/S.

  Også præstationen inden for shippingsegmentet viser indtjeningsvækst: “På trods af den globale pandemis indvirkning på vores krydstogtforretning, medarbejdere der var tvunget til at arbejde hjemmefra med dertilhørende forskudte arbejdstider og Teams-møder, har vi formået at opretholde et højt serviceniveau og tilfredsstillende økonomisk præstation på næsten alle vores kerneområder. Dvs. stevedoring, agency og chartering”, siger Lars Jespersen CEO for SDK Shipping.

  Forventninger til det kommende år
  Selvom konsekvenserne af Covid-19 har ført til en længere periode med stor uforudsigelighed, har virksomheden holdt kursen, og indtjeningen har været meget tilfredsstillende. En omfattende strategiproces, der involverede en række nøglemedarbejdere, blev lanceret i år. Processen blev udmøntet i en ambitiøs strategiplan for udvikling af virksomheden gennem geografisk ekspansion, organisk vækst og yderligere opkøb.
  Udstyret med denne strategi og bakket op af et finansielt stærkt og engageret ejerskab ser SDK FREJA frem til at levere nye og endnu bedre kundeløsninger i det kommende år. Forventningerne til perioden 2021/22 er, at virksomheden kan drage fordel af en stærkere strategisk platform - og opkøb stopper ikke med FREJA.

  ”Vi vil ikke kun konkurrere på pris men vil i stigende grad maksimere de muligheder, der er ved at være en virksomhed med en bred vifte af produkter og tjenester. Opkøb er en væsentlig del af vores ambitiøse strategiplan. Vi har identificeret en række specifikke opkøbsmuligheder for yderligere at styrke SDK FREJAs strategiske markedsposition”, siger Søren Gran Hansen.

  FAKTA:

  • Opererer i 8 lande
  • Antal kontorer: +50
  • Den økonomiske effekt på koncernresultatet for 2020/21 fra overtagelsen af FREJA dækker kun en fire
   måneders periode. Således er forventningerne til 2021/22 en betydeligt højere indtjening (EBIT) end for
   2020/21

  Treårsoversigt

  SDK FREJA A/S konsoliderede finansielle poster

  SDK FREJA Group er et full-service logistik- og shippingselskab. SDK FREJAs hovedaktiviteter omfatter spedition inden for vej-, luft-, søtransport og projektopgaver, kontrakt logistik samt stevedoring, havneagentur, kommerciel befragtning og krydstogtservice. Virksomheden tilbyder specialiserede logistikløsninger inden for bl.a. den farmaceutiske sektor og gods
  som kræver særlige temperatur- og kvalitetsforhold og er lokalt baseret i Nordeuropa inklusive strategiske placeringer i Kina og Spanien. SDK FREJA er et af de få uafhængige og privatejede lokale mellemstore logistik- og shipping selskaber.

  United Shipping & Trading Company (USTC) er repræsenteret i mere end 30 lande via koncernens aktiviteter inden for olie & energi, shipping & logistik, rederi, risk management og IT.
  USTC blev grundlagt i Fredericia i 1876. I dag består den familieejede koncern af velkendte virksomheder som Bunker Holding, SDK FREJA, Uni-Tankers, Selected Car Group og Unit IT og har på verdensplan 130 kontorer og mere end 3.500 medarbejdere. USTC har siden 1981 haft hovedkontor i Middelfart.