Udfyld formularen og så kontakter vi dig med et tilbud


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  da_DK

  SDK FREJA sætter fokus på klima og mennesker i første bæredygtighedsrapport


  Den danskejede shipping- og logistikvirksomhed SDK FREJA tager første spadestik og sætter ESG-agendaen med blandt andet klimaaftryk og mennesker på dagsordenen i selskabets første samlede bæredygtighedsrapport siden fusionen mellem SDK og FREJA i 2021.

  Det familieejede SDK FREJA sætter i virksomhedens første bæredygtighedsrapport fokus på at danne rammerne for det fremtidige arbejde indenfor ESG-agendaen. Det sker med henblik på både datadrevet og bevidst at kunne flytte sig i en mere bæredygtig og ansvarlig retning fremover. Gennem rapporten er virksomhedens forskellige forretningsområder inddelt og prioriteret med henblik på at skabe størst mulig positiv effekt dér, hvor SDK FREJA kan gøre en forskel.

  ”ESG har været på alles læber i vores branche i mange år. Hvordan vores klimaaftryk kan begrænses, og hvordan vi kan sikre en bredere diversitet af medarbejdere, er afgørende for branchens overlevelse. Gennem vores målrettede arbejde med ESG har vi været i stand til at danne rammerne og etablere de baselines der skal til for både målbart og transparent at bevæge os fremad med bæredygtighedsagendaen” siger Søren Gran Hansen, Group CEO for SDK FREJA og uddyber:

  ”Vi har i samarbejde med konsulenthuset Deloitte blandt andet udset os 12 områder på tværs af ESG, som vi lægger en målrettet og styrket indsats bag, herunder fastholdelse af medarbejdere, reduktion af Co2 emissioner, endnu stærkere compliance og god selskabsledelse.”

  Det er en samlet topledelse bestående af Lars Jespersen, CEO for SDK, Ulrik Rasmussen, CEO for FREJA samt Søren Gran Hansen, Group CEO SDK FREJA som står bag udrulningen og opbakningen af bæredygtighedsrapporten og er med til at drive den vigtige udvikling af ESG-kriterierne.

  Konkret vil SDK FREJA som et resultat af arbejdet med ESG dedikere sig til at reducere virksomhedens Scope 1 og 2 Co2-udledninger med 60 procent frem mod 2040, en fastholdelse af medarbejderomsætning på under 15 procent, hvilket i 2021/2022 lå på 12,5 procent, og træning af alle SDK FREJA medarbejdere i Code of Conduct (CoC), GDPR og IT-sikkerhed i 2022/2023.

  Shipping- og logistikselskabet SDK FREJA blev dannet ved årsskiftet 2020/2021 som en fusion af virksomhederne SDK og FREJA. Forud for denne fusion havde FREJA allerede udgivet CSR-rapporter i flere år, og derfor er ESG-rapporteringen et naturligt skridt for den nu samlede virksomhed at offentliggøre.

  Rammesætninger danner grundlag for udvikling

  Etableringen af formelle forretningsgange for arbejdet med ESG-kriterierne er nøglen til den udvikling, som SDK FREJA står overfor i de kommende år. Foruden arbejdet med rapporteringen af særligt klimaaftryk, ligger opgaven med den fælles ESG-målsætning også til grund for i endnu højere grad at binde SDK FREJA som organisation tættere sammen på tværs af sine forretningsben.

  Som et led i målsætningerne for SDK FREJAs arbejde med blandt andet klima, har SDK FREJA sat et mål om nedbringelse af Scope 3 Co2-udledninger med 50 procent i 2040, hvilket svarer til mere end 460.000 tons Co2. Virksomhedens Scope 3 emissioner udgør 97,3 procent af SDK FREJAs samlede Co2-aftryk, og arbejdet med at nedbringe dette vil derfor være afgørende for den samlede påvirkning.

  ”SDK FREJA ser arbejdet med vores bæredygtighedsrapport som et godt afsæt for at etablere både rammer og konkrete mål, som vi kan arbejde frem mod. Vi vil blandt andet bruge regnskabsåret 2022/2023 til at sætte milepæle for virksomhedens reduktionsmål og udvikle et dekarboniserings-roadmap, hvor nogle af vores indsatsområder, som vi direkte kan påvirke, er tomkørsel og udnyttelse af lastkapacitet, hvilket vil resultere i færre lastbiler på vejene,” siger Eric Clausen, Head of ESG and Quality.

  Den målsætning sætter høje krav til udnyttelsen af synergieffekter, men også et stærkt bagland, som støtter op om omstillingen.

  Ejerskabet står fuldt bag SDK FREJA

  Udgivelsen af SDK FREJAs første bæredygtighedsrapport er et vigtigt skridt for den globale koncern mod en fælles og strømlinet tilgang til bæredygtighed og ordentlighed. Og arbejdet med ESG i SDK FREJA står ikke alene. Ejerskabet ved A/S United Shipping and Trading Company (USTC) står fuldt bag arbejdet og den retning, som shipping- og logistikvirksomheden tager.

  ”Arbejdet med ESG er en stor opgave, som spreder sig ud over landegrænser og mange forskellige typer af opgaver, hvad enten det er shipping eller logistik. Derfor er det afgørende for os, at vi har opbakningen fra vores ejere til at investere tid og ressourcer i bæredygtighedsagendaen.,” siger Eric Clausen.

  Kerneområder som SDK FREJA har udset til ESG-arbejdet er afstemt med de overordnede mål, som ejerskabet i USTC har fremlagt: Co2 udledning, diversitet, ligestilling og inklusion, compliance og selskabsledelse. Disse nøgleområder er toneangivende for samtlige USTCs datterselskaber.

  SDK FREJA er gået sammen med konsulenthuset Deloitte i arbejdet med at publicere denne første bæredygtighedsrapport. Fremadrettet vil SDK FREJA hvert år udgive bæredygtighedsrapporter hvor fokusset på de områder, som virksomheden har udset sig som sine indsatsområder, bliver afdækket.

  Læs hele rapporten her

   

  For yderligere informationer, kontakt:

  Mikkel Wenzel Andreasen

  Communications Officer, Group Communications

  M +45 26 79 91 63

  miwa@ustc.dk

   

  Om SDK FREJA:

  SDK FREJA er en full-service shipping- og logistikvirksomhed. SDK FREJAs primære aktiviteter er spedition inden for vej-, luft-, søtransport og projektopgaver, kontrakt logistik samt stevedoring, agentur og krydstogtsegmentet, og ligeledes kommerciel befragtning og linerservices samt miljøaktiviteter indenfor rensning af forurenet jord.

  SDK FREJA er en privatejet shipping- og logistikvirksomhed. Med flere end 1400 ansatte i 8 lande fokuserer SDK FREJA på at være en virksomhed, som skaber pålidelige og effektive løsninger på tværs af brancher.

  SDK FREJA er del af det danske, familieejede United Shipping & Trading Company (USTC). USTCs portefølje indeholder bl.a. aktiviteter inden for olie & energi, shipping, dør-til-dør-logistik, risk management, bilaktiviteter, IT, bæredygtig energi, miljø & genbrug – og er repræsenteret i 40 lande med flere end 4000 ansatte.