Udfyld formularen og så kontakter vi dig med et tilbud


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  da_DK

  Skærpede dokumentationskrav for transport ved EU-handel


  Pr. 1. januar 2020 sker der en ændring i EU-lovgivningen vedrørende ovenstående. Ændringen medfører en skærpelse af de dokumentationskrav, der skal opfyldes for, at en EU-vareleverance kan fritages for moms. Ændringen skyldes en EU-harmonisering på området.

  Hvis der handles med varer på tværs af landene i EU, skal der foreligge dokumentation for transport af varen, for at sælger kan undlade at pålægge moms af salget. Ansvaret for dokumentationen ligger i princippet hos sælger, men i samarbejde med køber, såfremt køber står for transporten. Nedenfor er opstillet en oversigt af bevistyper og dokumentationskrav:

  Bevistyper
  A-bevis B-bevis Erklæring
  Beviskrav To separate beviser, der ikke er indbyrdes modstridende, og som er udstedt af to forskellige, uafhængige parter (uafhængige af hinanden, af sælgeren og af erhververen), som viser, at varerne er blevet transporteret til et andet EU-land Konkret bevis Skriftlig erklæring fra erhververen, hvor det fremgår, at varerne er blevet transporteret af erhververen eller en 3. part på vegne af erhververen
  Eksempler
  • Faktura fra transportøren af varerne
  • Underskrevet CMR dokument
  • Ledsagedokument
  • Konnossement
  • Luftfragtbrev
  • Underskrevet CMR dokument

   

  • Bankbilag for betalingen af varernes forsendelse eller transport
  • Forsikringspolice vedr. varernes forsendelse eller transport
  • Officielle dokumenter, der er udstedt af en offentlig myndighed, såsom en notar, og som bekræfter varernes ankomst i bestemmelsesmedlemsstaten
  • Kvittering, der er udstedt af en oplagshaver i bestemmelsesmedlemsstaten, og som bekræfter varernes oplagring i denne medlemsstat
  Erklæringen skal indeholde

  • Udstedelsesdato
  • Erhververen navn og adresse
  • Mængden og arten af varerne
  • Datoen og stedet for varernes ankomst
  • Identifikation af den person, der modtog varerne på erhververens vegne

  Hvis sælger er transportarrangør, er dokumentationskravet enten to A-beviser eller et A-bevis + et B-bevis.

  Hvis køber er transportarrangør, er dokumentationskravet enten to A-beviser + erklæring eller et A-bevis + et B-bevis + erklæring.

  Vi anbefaler, at man bruger vores faktura som et A-bevis, og bankbilaget for betaling af vores faktura som et B-bevis (samt erklæring hvis man er køber og er transportarrangør). Det vil efter vores overbevisning kunne opfylde dokumentationskravet, som I bliver pålagt pr. 1. januar 2020. Denne anbefaling beror ikke mindst på, at denne bevisform kan løses bogholderimæssigt i elektronisk form uden manuelle og ekstraordinære dokumentationsomkostninger.

  Ovenstående er vores fortolkning af reglerne. Forekommer der tvivlsspørgsmål eller er der særlige forhold i jeres virksomhed, der giver anledning til spørgsmål, bør I søge egen rådgivning.

  Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, bedes I henvende jer til jeres kontaktperson hos FREJA.